Orlov uden løn

Medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til at holde orlov uden løn. Det gælder såvel medarbejdere omfattet af GLS-As overenskomster…

Medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til at holde orlov uden løn. Det gælder såvel medarbejdere omfattet af GLS-As overenskomster som medarbejdere uden for overenskomst. Ønsker en medarbejder at afholde mere fravær end vedkommende har ret til i form af ferie, feriefridage, omsorgsdage, lovhjemlet orlov (f.eks. barselsorlov) osv. vil det…