Grundprincipperne

De 6 grundprincipper for databehandling, der opstilles i personforordningen, skal iagttages hver gang virksomheden behandler personoplysninger. Det er den dataansvarlige…

De 6 grundprincipper for databehandling, der opstilles i personforordningen, skal iagttages hver gang virksomheden behandler personoplysninger. Det er den dataansvarlige virksomheds ansvar at behandlingen overholder de grundlæggende principper, og at virksomheden kan dokumentere dette. Det har også en betydning hvilken kategori af oplysninger, der behandles. De krav, der stilles i…