Pension

Med virkning fra 1. marts 2022 gælder følgende for elevers ret til pension: For elever, der er fyldt 18 år…

Med virkning fra 1. marts 2022 gælder følgende for elevers ret til pension: For elever, der er fyldt 18 år eller 19 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, udgør bidragssatserne henholdsvis 4% fra arbejdsgiveren og 2% fra medarbejderen, i alt 6%. For elever, der er fyldt 20 år…