Forskudsferie

Har en medarbejder ikke optjent tilstrækkelig betalt ferie, kan medarbejderen efter aftale med arbejdsgiveren holde betalt ferie på forskud. Den…

Har en medarbejder ikke optjent tilstrækkelig betalt ferie, kan medarbejderen efter aftale med arbejdsgiveren holde betalt ferie på forskud. Den ferie, medarbejderen får på forskud, modregnes efterfølgende i takt med, at der optjenes ferie. Dette er et alternativ til den medarbejder, som ellers må holde ferie for egen regning. Det…