Tabsbegrænsningspligt

Medarbejderen er underlagt en tabsbegrænsningspligt. Retten til den løbende kompensation kan derfor bortfalde, hvis medarbejderen ikke aktivt forsøger at finde…

Medarbejderen er underlagt en tabsbegrænsningspligt. Retten til den løbende kompensation kan derfor bortfalde, hvis medarbejderen ikke aktivt forsøger at finde andet passende arbejde. Engangsbeløbet for de første 2 måneder, der udbetales senest ved fratrædelsen, kan dog ikke bortfalde, selvom tabsbegrænsningspligten ikke iagttages.