Ret til dataportabilitet

Ret til dataportabilitet betyder at den registrerede har ret til at få udleveret og overført sine personoplysninger fra en dataansvarlig…

Ret til dataportabilitet betyder at den registrerede har ret til at få udleveret og overført sine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden. Dette skal ske i et almindeligt maskinlæsbart format. Retten omfatter kun oplysninger som den registrerede selv har givet den dataansvarlige. Endvidere er det et krav, at behandlingen…