Menu

Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af funktionærlovens §2a om fratrædelsesgodtgørelse. Funktionærlignende ansatte har derfor ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse…

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af funktionærlovens §2a om fratrædelsesgodtgørelse. Funktionærlignende ansatte har derfor ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens bestemmelser herom. Læs mere om §2a fratrædelsesgodtgørelse ovenfor under funktionærloven.