Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse. Funktionærlignende ansatte har derfor ikke krav på…

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse. Funktionærlignende ansatte har derfor ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens bestemmelser herom. Læs mere om § 2a fratrædelsesgodtgørelse og ophør af ansættelsen ovenfor under punktet om funktionærer.