Medarbejders dødsfald

Hvis en medarbejder dør, ophører ansættelsesforholdet med det samme som i en ophævelsessituation. Det betyder, at retten til løn mv.…

Hvis en medarbejder dør, ophører ansættelsesforholdet med det samme som i en ophævelsessituation. Det betyder, at retten til løn mv. ophører pr. dødstidspunktet, og at medarbejderen rent administrativt fratrædes med øjeblikkelig virkning. Dette gælder uanset hvilken type af medarbejder, der er tale om, og uanset om vedkommende er omfattet af…