Medarbejders dødsfald

Hvis en medarbejder dør, ophører ansættelsesforholdet med det samme som i en ophævelsessituation. Det betyder, at retten til løn mv.…

Hvis en medarbejder dør, ophører ansættelsesforholdet med det samme som i en ophævelsessituation. Det betyder, at retten til løn mv. ophører pr. dødstidspunktet, og at medarbejderen rent administrativt fratrædes med øjeblikkelig virkning. Der skal derfor laves en slutafregning af optjent løn, pension, SH, fritvalg, feriepenge mv. frem til dødstidspunktet uden…