Personer med opholdstilladelse efter erhvervsordningerne som fodermester, driftsleder eller praktikantordningen

De nugældende erhvervsordninger f.eks. landbrugsordningen for fodermestre og driftsledere samt praktikantordningen fortsætter uændrede. Der vil stadig kunne ansøges om tilladelse…

De nugældende erhvervsordninger f.eks. landbrugsordningen for fodermestre og driftsledere samt praktikantordningen fortsætter uændrede. Der vil stadig kunne ansøges om tilladelse efter disse ordninger. GLS-A har modtaget mange spørgsmål vedrørende forhold relateret til udlændinge, som allerede har en opholdstilladelse efter de nugældende erhvervsordninger. Personer, der ønsker at rejse hjem for at…