Frister

Anmodninger skal besvares uden unødig forsinkelse og senest en måned efter anmodningen er modtaget. Fristen kan i helt særlige tilfælde,…

Anmodninger skal besvares uden unødig forsinkelse og senest en måned efter anmodningen er modtaget. Fristen kan i helt særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tale om talrige meget komplekse anmodninger, udvides med op til 2 måneder. Det kræver dog en begrundet underretning til den registrerede senest en måned efter modtagelsen…