Særligt om afskedigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter nyder en særlige beskyttelse, der kommer til udtryk i et forlænget opsigelsesvarsel samt et krav om at…

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter nyder en særlige beskyttelse, der kommer til udtryk i et forlænget opsigelsesvarsel samt et krav om at der skal være tvingende årsager før der kan ske afskedigelse. De særlige regler fremgår af den gældende overenskomst. Afskedigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kræver desuden, at der iagttages en særlig…