Menu

Særligt om opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter nyder en særlige beskyttelse, der kommer til udtryk i et forlænget opsigelsesvarsel samt et krav om at…

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter nyder en særlige beskyttelse, der kommer til udtryk i et forlænget opsigelsesvarsel samt et krav om at der skal være tvingende årsager før der kan ske afskedigelse. Opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kræver desuden, at der iagttages en særlig fagretlig procedure. Denne varetages af GLS-A, og virksomheden…