Social sikring

Social sikring handler om, hvilke sociale sikringsydelser, en person er berettiget til at modtage, mens vedkommende arbejder i Danmark. Sociale…

Social sikring handler om, hvilke sociale sikringsydelser, en person er berettiget til at modtage, mens vedkommende arbejder i Danmark. Sociale sikringsydelser i Danmark er: Sygesikring Syge- og barselsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringsforsikring Arbejdsskadeforsikring Folkepension og førtidspension ATP Efterløn Børne- og ungeydelse, herunder børnetilskud Hvis den udenlandske statsborger er omfattet af danske sociale sikringsregler,…