Lokalløn

I overenskomsterne mellem GLS-A og 3F er det pr. 1. marts 2021 blevet muligt at indgå aftaler om lokalløn på…

I overenskomsterne mellem GLS-A og 3F er det pr. 1. marts 2021 blevet muligt at indgå aftaler om lokalløn på GLS-A’s medlemsvirksomheder. En aftale om lokalløn giver mulighed for at fordele en del af den årlige lønstigning til medarbejdere, der yder en særlig indsats eller lignende. Fordelingen ydes efter kriterier,…