Anmeldelse af arbejdsskade

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsulykke: hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige…

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsulykke: hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven og/eller hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx…