Lokal aftale, der supplerer og/eller fraviger overenskomsten

Virksomheden har adgang til at supplere og fravige overenskomstens arbejdstidsbestemmelser ved lokal aftale. Aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten. Hvis der…

Virksomheden har adgang til at supplere og fravige overenskomstens arbejdstidsbestemmelser ved lokal aftale. Aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, har medarbejderne mulighed for at inddrage den lokale HK-afdeling. Lokalaftalen skal være skriftlig. En sådan lokalaftale kan opsiges med 2 måneders varsel til bortfald ved…