Danroses ApS, Ny Vestergade 20, 5672 Broby, CVR-nr. 36484594

FH har den 23. marts 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 23. marts 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Danroses ApS, Ny Vestergade 20, 5672 Broby, CVR-nr. 36484594

    2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

    Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 1. april 2021.

    Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af 3F, Dansk Metal eller HK Handel udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

    Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.