Timelønnede uden for overenskomst

Timelønnede, som ikke er omfattet af overenskomst, har ikke ret til løn under sygdom, medmindre det er aftalt. Timelønnede har…

Timelønnede, som ikke er omfattet af overenskomst, har ikke ret til løn under sygdom, medmindre det er aftalt. Timelønnede har i stedet ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler. Se punkt 5 om sygedagpenge ovenfor. Hvis en timelønnet medarbejder er funktionær, vil medarbejderen være berettiget til fuld løn under sygdom jf.…