HK overenskomsten (butik)

I butikker med detailsalg af bl.a. planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer og butikker i forlystelsesparker, dyreparker og…

I butikker med detailsalg af bl.a. planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer og butikker i forlystelsesparker, dyreparker og lignende samt butikker på lejrpladser gælder særlige arbejdstidsregler. Reglerne for lægning af arbejdstid i butikker fremgår af protokollat 3 i HK-overenskomsten. Der henvises til protokollatet.