5: Forventede varighed

Ansættelsesforholdets forventede varighed oplyses, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Der skal være objektive kriterier for en ansættelses…

Ansættelsesforholdets forventede varighed oplyses, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Der skal være objektive kriterier for en ansættelses tidsbegrænsning som f.eks. sæsonansættelse, vikariat, projektansættelse eller lignende. Oplysningen gives senest 1 måned  efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningen gives i ansættelsesbeviset.