Hvad udgør lønnen under ferie?

Lønnen under ferie udgør den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderen får den løn, medarbejderen…

Lønnen under ferie udgør den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderen får den løn, medarbejderen ville have fået hvis vedkommende havde været på arbejde. Lønnen inkluderer arbejdsgivers bidrag til pension, vagttillæg og rådighedstillæg, og andre fast påregnelige tillæg, som indgår i den normale faste løn.…