Løn under orloven jf. funktionærloven

Løn under orloven jf. funktionærloven Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem…

Løn under orloven jf. funktionærloven Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den faktiske fødselsdato. Mandlige funktionærer har ingen lønret. Vær opmærksom på, at såfremt funktionæren er omfattet af HK-overenskomsten, gælder dennes regler om betaling under orlov også. En arbejdsgiver,…