Underretning af den registrerede

Hvis bruddet indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige virksomhed også underrette den registrerede…

Hvis bruddet indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige virksomhed også underrette den registrerede om bruddet. Underretning skal ske uden unødig forsinkelse, og være i et klart og forståeligt sprog for den registrerede. Den skal indeholde følgende oplysninger: Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige…