Hvem har ret til ferie med feriegodtgørelse?

Medarbejdere, der ikke opfylder kriterierne for ret til ferie med løn, får feriegodtgørelse på 12,5%. Det gælder f.eks. timelønnede medarbejdere.…

Medarbejdere, der ikke opfylder kriterierne for ret til ferie med løn, får feriegodtgørelse på 12,5%. Det gælder f.eks. timelønnede medarbejdere. Elever kan være omfattet af begge kategorier.
Hvordan beregnes feriegodtgørelsen?
Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5% af alle indkomstskattepligtige beløb, der er vederlag for arbejde. I beregningen indgår blandt andet grundløn, overenskomstmæssige og personlige tillæg, overtidsbetaling, medarbejderens andel af pensionsbidrag, løn under barsel og lignende. Desuden skal værdien af personalegoder, medarbejderen ikke selv råder over under ferien, medregnes. Et eksempel kan være fri kost.