Øvrige ansættelsesvilkår

Bortset fra lønsatser skal IGU-elever betragtes som almindelige medarbejdere, ikke som elever. Øvrige ansættelsesvilkår følger derfor den overenskomst, der er…

Bortset fra lønsatser skal IGU-elever betragtes som almindelige medarbejdere, ikke som elever. Øvrige ansættelsesvilkår følger derfor den overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet. Det vil sige, at arbejdstid, opsigelsesvarsler, rettigheder til løn under sygdom og tilskadekomst, løn under barsel, frihed ved barns sygdom, tidspunkt for lønudbetaling m.v. følger de almindelige…