Børn under 13 år

Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. De kan af politiet få tilladelse til at medvirke i…

Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. De kan af politiet få tilladelse til at medvirke i kulturelle aktiviteter af erhvervsmæssig art. Arbejdsgiveren eller barnets forældre kan søge om tilladelse i den politikreds, hvor aktiviteten finder sted. Ansøgningen indgives her. En arbejdsgiver kan søge om tilladelse for…