Refusion dækkende ikke overenskomstansatte

Medarbejderen skal have været ansat i 9 måneder på fødselstidspunktet. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til…

Medarbejderen skal have været ansat i 9 måneder på fødselstidspunktet. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til og modtager fuld dagpengerefusion. Reglerne for refusion for ikke overenskomstansatte gælder for de medarbejdere, som er ansat på individuelt aftalte ansættelsesvilkår eller på vilkår aftalt eller fastsat af virksomheden for…