Overførsel af ferie

I visse tilfælde er det muligt at overføre optjent ferie til den næste ferieperiode. Er der tale om 5. ferieuge…

I visse tilfælde er det muligt at overføre optjent ferie til den næste ferieperiode. Er der tale om 5. ferieuge kan denne overføres ved aftale, mens der ved feriehindring sker automatisk overførsel. Læs mere nedenfor.
Ferieoverførsel ved feriehindring
Op til 4 ugers betalt ferie overføres automatisk ved feriehindringer (f.eks. sygdom, barsel, ophold i udlandet mv.) og kræver således ikke aftale. Den overførte ferie skal afholdes først i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Administrativt skal man være opmærksom på dette, og det kan være nødvendigt at "markere" ferien i virksomhedens ferieregnskab, da den ikke må udbetales. Afholdes ferien ikke i den følgende ferieafholdelsesperiode, mistes den som udgangspunkt. Det gælder dog ikke hvis det er sygdom eller barsel, der udgør feriehindringen. Her er der mulighed for udbetaling, hvis feriehindringen består helt frem til udgangen af efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dvs. hvis feriehindringen består i to på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder. Se også ovenfor under ferieafholdelse og andre feriehindringer.