Menu

Overførsel af ferie

Ferieoverførsel ved feriehindring
Op til 4 ugers betalt ferie overføres automatisk ved feriehindringer (f.eks. sygdom, barsel, ophold i udlandet mv.). Den overførte ferie skal afholdes først i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det kan være nødvendigt at ”markere” ferien i virksomhedens ferieregnskab, da den ikke må udbetales. Afholdes ferien ikke i den følgende ferieafholdelsesperiode, mistes den som udgangspunkt. Det gælder dog ikke hvis det er sygdom eller barsel, der udgør feriehindringen. Her er der mulighed for udbetaling, hvis feriehindringen består helt frem til udgangen af efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dvs. hvis feriehindringen består i to på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder. Se også ovenfor i afsnit 2.9.