Uhævede feriepenge

Uhævede feriepenge er feriegodtgørelse for feriedage, som medarbejderen ikke har afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb, fået overført til næste ferieafholdelsesperiode eller…

Uhævede feriepenge er feriegodtgørelse for feriedage, som medarbejderen ikke har afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb, fået overført til næste ferieafholdelsesperiode eller fået udbetalt efter reglerne herom, læs mere ovenfor under udbetaling af feriepenge. Senest 15. november året efter ferieafholdelsesperioden udløber skal virksomheden indberette og indbetale eventuelle uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets feriefond.…