Optjening af ferie

Ferieloven fastsætter principper for optjening af ferie. Her kan der læses mere om de forskellige begreber blandt andet samtidighedsferie, suppleringsferie…

Ferieloven fastsætter principper for optjening af ferie. Her kan der læses mere om de forskellige begreber blandt andet samtidighedsferie, suppleringsferie samt hoved- og restferie.
Optjening af betalt ferie
Der optjenes 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse. Ferien optjenes i ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august. Alle lønmodtagere optjener dermed ret til 5 ugers betalt ferie (25 dage) pr. ferieår. Ferien afholdes i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september til 31. december året efter. Herved opstår det nye samtidighedsprincip, hvor ferie optjenes og afholdes over samme periode. Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder (ferieåret + 4 måneder). Er lønmodtageren ikke ansat en hel kalendermåned optjenes ferien forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie pr. kalenderdags ansættelse, dog maksimum 2,08 dage pr. måned. Eksempel: en medarbejder har været ansat 1. januar til 15. januar. Medarbejderen optjener 15 x 0,07 = 1 feriedag. Hvis der ikke betales hel eller delvis løn under sygdom, barselsorlov og andre orlovsperioder samt i overenskomstmæssige hjemsendelsesperioder, optjenes der i disse perioder ikke ret til ferie. Det samme gælder ved strejke og lockout. Eksempel: en medarbejder, der er ansat hele januar, har 3 sygedage i januar, hvor han ikke får løn. Det betyder, at medarbejderen kun optjener ferie i 28 kalenderdage i januar, og dermed har optjent 28 x0,07 = 1,96 feriedag i januar (i stedet for 2,08). Virksomheden skal være opmærksom på, at delvis lønudbetaling medfører, at der optjenes ret til ferie med fuld løn. Betales f.eks. pensionsbidrag under hele barselsperioden, dvs. også i perioder hvor der ikke i øvrigt betales løn, vil det medføre, at medarbejderen optjener ret til ferie med fuld løn på baggrund af dette pensionsbidrag. Vær opmærksom på at medarbejdere, der ikke får ferieberettiget løn under sygdom, skal have sygeferiegodtgørelse i alle sygdomsperioder. Læs mere nedenfor i punkt 4.2 om sygeferiegodtgørelse.