Ret til dagpenge

Forældre har samlet ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt. De…

Forældre har samlet ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt. De 52 ugers orlov er fordelt med 4 uger til moren inden den forventede fødsel og 24 uger til hver af forældrene efter fødslen. Den samlede periode med barselsdagpenge ændres ikke,…