Sygdom

Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald. Det følger af funktionærloven, at funktionærer har ret til at modtage sædvanlig…

Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald. Det følger af funktionærloven, at funktionærer har ret til at modtage sædvanlig løn under sygdom. Retten til løn under sygdom gælder hele fraværsperioden uanset periodens længde. Der betales løn indtil arbejdet genoptages, eller indtil ansættelsesforholdet ophører. Arbejdsgiveren kan kræve, at funktionæren dokumenterer…