Entreprenøroverenskomsten

Opsigelse og fraflytning: Medarbejdere med tjenestebolig har 3 måneders opsigelsesvarsel. Tjenesteboligen skal fraflyttes samtidig med ansættelsesforholdets ophør. Ophæves ansættelsesforholdet i…

Opsigelse og fraflytning: Medarbejdere med tjenestebolig har 3 måneders opsigelsesvarsel. Tjenesteboligen skal fraflyttes samtidig med ansættelsesforholdets ophør. Ophæves ansættelsesforholdet i utide, har medarbejderen ret til at benytte boligen i indtil 1 måned efter sin fratrædelse. Ved medarbejderens død har dennes familie ret til at blive boende i tjenesteboligen i indtil…