Gartneri- og planteskoleoverenskomsten

Medarbejdere omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten, som udfører udendørs arbejde, kan hjemsendes på grund af vejrlig. Ved vejrlig forstås, at…

Medarbejdere omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten, som udfører udendørs arbejde, kan hjemsendes på grund af vejrlig. Ved vejrlig forstås, at arbejdet ikke kan gennemføres på grund af de vejrmæssige omstændigheder. Det kan f.eks. være kraftig regn, blæst, snefald eller meget lave eller høje temperaturer. Det er arbejdsgiver, der beslutter, om…