Skatteforhold

EU-/EØS-borgere og statsborgere fra Schweiz skal betale skat, når de ansættes og arbejder i Danmark. EU-/EØS-borgerens skattepligt bestemmes ud fra…

EU-/EØS-borgere og statsborgere fra Schweiz skal betale skat, når de ansættes og arbejder i Danmark. EU-/EØS-borgerens skattepligt bestemmes ud fra den pågældendes personlige og økonomiske tilhørsforhold. Der findes fire typer af skattepligt, herunder: Fuld skattepligt Begrænset skattepligt Dobbeltdomicil, hvor hjemland er bopælsland Dobbeltdomicil, hvor Danmark er bopælsland Skattepligten afgør bl.a.,…