Hvem har ret til opsparing på SH-kontoen?

SH-opsparing Timelønnede medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal, får ikke løn på SH-dage,…

SH-opsparing Timelønnede medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal, får ikke løn på SH-dage, feriefridage eller overenskomstfastsatte fridage. Disse medarbejdere har derfor ret til betaling i form af opsparing på en SH-konto. Opsparingen på SH-kontoen henstår til udbetaling som forskud på disse dage. Medarbejdere,…