Personalepolitikker

Som arbejdsgiver har man retten til at fastlægger regler på arbejdspladsen, som medarbejderne skal følge. Reglerne kan f.eks. være fastsat…

Som arbejdsgiver har man retten til at fastlægger regler på arbejdspladsen, som medarbejderne skal følge. Reglerne kan f.eks. være fastsat som retningslinjer i et personalecirkulære, i regulativer eller måske blot meddelt på et personalemøde. Virksomheden kan også udarbejde egentlige skriftlige personalepolitikker for arbejdspladsen og har i nogle tilfælde også pligt…