Menu

Opholds- og arbejdstilladelse

Statsborgere fra de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland, kan frit rejse til…

Statsborgere fra de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland, kan frit rejse til Danmark for at opholde sig og arbejde. Nordiske statsborgere, der studerer i Danmark, kan ligeledes frit arbejde i Danmark. Nordiske statsborgere skal således ikke ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse.