Oplysningspligt ved indsamling hos den registrerede

Oplysningspligten skal iagttages samtidig med indsamlingen, og der gives altid oplysning om: Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige virksomhed…

Oplysningspligten skal iagttages samtidig med indsamlingen, og der gives altid oplysning om: Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige virksomhed (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) Kontaktoplysninger på en eventuel databeskyttelsesrådgiver (DPO) Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor (f.eks. indhentning af mulighedserklæring med henblik på afholdelse af sygefraværssamtale, hjemmel i sygedagpengeloven)…