Overførsel af 5. ferieuge

Ferielovens udgangspunkt er, at medarbejderne skal holde 5 ugers ferie indenfor ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter.…

Ferielovens udgangspunkt er, at medarbejderne skal holde 5 ugers ferie indenfor ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. En medarbejder og en arbejdsgiver kan dog indgå aftale om at overføre optjent betalt ferie ud over 4 uger til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode. Det er med andre ord…