Indsigtsret

En registreret har ret til at få oplyst, om den dataansvarlige virksomhed behandler oplysninger om vedkommende. Hvis svaret er ja…

En registreret har ret til at få oplyst, om den dataansvarlige virksomhed behandler oplysninger om vedkommende. Hvis svaret er ja har den registrerede ret til at få oplyst følgende: Formål med behandlingen Hvilke kategorier af personoplysninger behandles (almindelige, følsomme, straffedomme, cpr. numre) Hvilke modtagere og kategorier af modtagere oplysningerne er/vil…