Beregning og udbetaling af kompensation

Lønnen på fratrædelsestidspunktet skal beregnes som grundlønnen samt et gennemsnit af de sidste 3 måneders variable løndele. Har der i…

Lønnen på fratrædelsestidspunktet skal beregnes som grundlønnen samt et gennemsnit af de sidste 3 måneders variable løndele. Har der i denne periode været væsentlige afvigelser, beregnes lønnen på baggrund af de sidste 12 måneder. Alle faste og variable løndele som f.eks. bonus, fri telefon, fritvalgskonto mv. skal indgå i beregningen.…