Udbetaling af ferie ved fratræden

Normalt afregnes ikke-afholdt ferie til Feriekonto eller indberettes til feriepengeinfo, når en medarbejder fratræder, og ferien holdes herefter i et…

Normalt afregnes ikke-afholdt ferie til Feriekonto eller indberettes til feriepengeinfo, når en medarbejder fratræder, og ferien holdes herefter i et nyt ansættelsesforhold. Læs mere her. En fratrådt medarbejder kan dog få udbetalt ferien, såfremt feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der senest er ophørt ved ferieafholdelsesperiodens afslutning (dvs. pr. 31. december).…
Ferietillæg ved fratræden
For medarbejdere med ferietillæg, dvs. medarbejdere der holder ferie med løn, sker udbetalingen af dette ferietillæg enten samtidig med den dertil svarende ferie begynder eller på 2 faste udbetalingstidspunkter (hhv. maj og august). Udbetales tillægget i takt med at medarbejderen holder ferie, opstår der ikke noget udestående ved medarbejderens fratræden. Udbetales tillægget på de 2 faste udbetalingstidspunkter og fratræder en medarbejder inden ferietillægget udbetales skal der afregnes ferietillæg for de feriedage, medarbejderen har afholdt siden virksomheden sidst udbetalte ferietillægget. Er ferietillægget udbetalt på en de faste udbetalingstidspunkter, kan det ikke kræves tilbagebetalt, hvis medarbejderen pga. fratrædelse ikke når at afholde ferien. Læs mere om ferietillæg og ferie med løn under punktet Betaling under ferie.