Menu

Udbetaling af ferie ved fratræden

Normalt afregnes ikke afholdt ferie til Feriekonto eller indberettes til feriepengeinfo, når en medarbejder fratræder, og ferien holdes herefter i…

Normalt afregnes ikke afholdt ferie til Feriekonto eller indberettes til feriepengeinfo, når en medarbejder fratræder, og ferien holdes herefter i et nyt ansættelsesforhold. En fratrådt medarbejder kan dog få udbetalt ferien, såfremt feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der senest er ophørt ved ferieafholdelsesperiodens afslutning (dvs. pr. 31. december). Det er…
Ferietillæg ved fratræden
Fratræder en medarbejder inden ferietillægget udbetales skal der afregnes ferietillæg for de feriedage, medarbejderen har afholdt siden virksomheden sidst udbetalte ferietillægget.