Formodningsregel om ansættelse

Hvis en medarbejder er ansat på tilkaldebasis eller lignende i over 3 måneder, antages det at der er indgået en…

Hvis en medarbejder er ansat på tilkaldebasis eller lignende i over 3 måneder, antages det at der er indgået en ansættelsesaftale om minimum det antal timer som medarbejderen faktisk har udført de seneste 4 uger. Har en tilkaldevikar f.eks. arbejdet for virksomheden i 4 måneder, de seneste 4 uger med…