Menu

Overgangsordningen

I forbindelse med skiftet fra den nuværende forskudte ferieordning til den nye samtidighedsferie blev der lavet en overgangsordning, der trådte…

I forbindelse med skiftet fra den nuværende forskudte ferieordning til den nye samtidighedsferie blev der lavet en overgangsordning, der trådte i kraft 1. september 2019.
Hvad indebærer overgangsordningen?
For at undgå medarbejderne ville få op til 10 ugers ferie i ét ferieår, blev der lavet en overgangsordning, der skulle sikre en smidig overgang fra den tidlige forskudte ferieordning til den nuværende samtidighedsferie. Overgangsordningen indebar dels, at optjente feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet dels, at den sidste ferie optjent under den gamle ordning blev afholdt i et ”miniferieår” i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. I 2019 skete de første ændringer, da overgangsordningen trådte i kraft pr. 1. september 2019.               Ferie optjent i 2018 (lilla) holdes efter de tidligere regler i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020. Den blå periode viser den sidste optjening efter den tidligere ferielov, som skulle afholdes i perioden maj til september 2020 (miniferieåret). Indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020) er rød, da ferie optjent i denne periode ikke kunne afholdes eller udbetales – de skulle indefryses. Den 1. september 2020 trådte den nuværende ferielov i kraft: optjening og afholdelse herefter er illustreret af den gule farve.