Overgangsordningen

I forbindelse med skiftet fra den nuværende forskudte ferieordning til den nye samtidighedsferie blev der lavet en overgangsordning, der trådte…

I forbindelse med skiftet fra den nuværende forskudte ferieordning til den nye samtidighedsferie blev der lavet en overgangsordning, der trådte i kraft 1. september 2019. GLS-A har tidligere forklaret overgangsordningen i denne pjece.
Vigtige datoer
Overgangsåret mellem den gamle og den nye ferielov (1. september 2019 til den 31. august 2020) betyder, at der er en lang række datoer, som virksomheden skal holde øje med i forbindelse med administrationen af feriepenge. 1.september 2019 indefrysningsperioden (overgangsåret) begyndte 31. august 2020 indefrysningsperioden slutter November 2020 modtager virksomheden brev om at der skal ske kontrol og afstemning af indberetningerne. 31. december 2020 er sidste frist for indberetning af feriedage og feriepenge for indefrysningsperioden Januar 2021 forventes det at være muligt at foretage den første frivillige indbetaling af indefrosne feriepenge Januar 2021 modtager hver medarbejder informationer om virksomhedens indberetninger på den pågældende. Den enkelte medarbejder har herefter mulighed for at gøre indsigelse, hvis medarbejderen mener indberetningen er forkert Marts 2021 har medarbejderne frist for indsigelse mod indberetningen ellers danner indberetningen grundlag for indekseringen af midlerne. Såvel medarbejdere som virksomhed kan dog gøre indsigelse helt frem til den endelige frist 30. juni 2025. Juni 2021 (og hvert år fremover) sker den første indeksering af feriemidlerne i virksomheden. Juli 2021 (og hvert år fremover) opkræver Fonden indefrosne feriepenge hos virksomheden for så vidt angår de medarbejdere, der i den mellemliggende periode har fået krav på udbetaling af midlerne, f.eks. hvis de har nået folkepensionsalderen eller på anden vis har forladt arbejdsmarkedet. 31. august 2021 (og hvert år fremover) skal virksomheden meddele, om den vil beholde de indefrosne midler eller indbetale pengene helt eller delvist til Fonden. 1. september 2021 (og hvert år fremover) skal virksomheden indbetale de af Fonden opkrævede feriemidler.