Uddannelse i forbindelse med opsigelse for ansatte omfattet af Dansk Metal overenskomsten

For at lette overgang til andet arbejde giver overenskomsten medarbejderne ret til uddannelse i opsigelsesperioden. Reglerne gælder alene, når det…

For at lette overgang til andet arbejde giver overenskomsten medarbejderne ret til uddannelse i opsigelsesperioden. Reglerne gælder alene, når det er virksomheden, der opsiger medarbejderen – altså ikke når medarbejderen selv vælger at sige op, eller hvis medarbejderen selv har været årsag til opsigelsen. Desuden skal visse anciennitetskrav være opfyldt.…