Oplysningspligt overfor 3F

Arbejde udført i entreprise er arbejde udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, og som ikke er under…

Arbejde udført i entreprise er arbejde udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, og som ikke er under virksomhedens instruktionsbeføjelse. 3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Der gælder ingen særlige formkrav til anmodningen om oplysninger.…