Greengrow IvS, Skovbominde 42, 2670 Greve, CVR-nr. 40246266

FH har den 11. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 11. juni 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Greengrow IvS, Skovbominde 42, 2670 Greve, CVR-nr. 40246266

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og HK Privat.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 20. juni 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund eller HK Privat udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.