Enkeltstående, regelmæssige lægebesøg

Enkeltstående og regelmæssige lægebesøg i arbejdstiden giver som udgangspunkt ikke ret til betalt fravær (sygedagpenge eller løn). Det kan f.eks.…

Enkeltstående og regelmæssige lægebesøg i arbejdstiden giver som udgangspunkt ikke ret til betalt fravær (sygedagpenge eller løn). Det kan f.eks. være rutinemæssig undersøgelse ved læge, screeninger, sundhedstjek, tandeftersyn ved tandlæge eller lignende. Det samme gælder fravær til medarbejderens aftaler ved fysioterapeut, kiropraktor eller lignende. Dog kan de nævnte tilfælde være…