Omsorgsorlov

Med virkning fra 2. august 2022 giver lov om fravær af familiemæssige årsager medarbejdere ret til fravær i særlige situationer,…

Med virkning fra 2. august 2022 giver lov om fravær af familiemæssige årsager medarbejdere ret til fravær i særlige situationer, hvor en nærtstående person har behov for væsentlig omsorg og støtte på grund af alvorlige helbredsmæssige udfordringer. Fraværsretten udgør 5 omsorgsdage pr. kalenderår, som kan benyttes af den enkelte medarbejder…