Omsorgsorlov

Lov om fravær af familiemæssige årsager giver medarbejdere ret til fravær i særlige situationer, hvor en nærtstående person har behov…

Lov om fravær af familiemæssige årsager giver medarbejdere ret til fravær i særlige situationer, hvor en nærtstående person har behov for væsentlig omsorg og støtte på grund af alvorlige helbredsmæssige udfordringer. Fraværsretten udgør 5 omsorgsdage pr. kalenderår, som kan benyttes af den enkelte medarbejder når en række betingelser er opfyldt.…