Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og Metal

De nedenfor beskrevne regler gælder for medarbejdere under overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal.

De nedenfor beskrevne regler gælder for medarbejdere under overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal.
Hvem er omfattet af pensionsordningen?
Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og Dansk Metal. Medarbejdere, der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt PensionDanmark for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.