Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og Metal

De nedenfor beskrevne regler gælder for medarbejdere under overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal.

De nedenfor beskrevne regler gælder for medarbejdere under overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal.
Hvem er omfattet af pensionsordningen?
Medarbejdere, der er fyldt 18 år Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og Dansk Metal. Medarbejdere, der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Lærlinge under erhvervsuddannelse Lærlinge under erhvervsuddannelse indenfor Metalindustriens Uddannelsesudvalgs område er omfattet af Industriens overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri. Det betyder, at løn og ansættelsesvilkår, herunder regler for pension følger bestemmelserne for lærlinge i Industriens overenskomst: Lærlinge omfattes af pensionsordningen i Industriens Overenskomst § 34, når de fylder 18 år samt har opnået to måneders anciennitet. I lærlingens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4% fra virksomheden og 2% fra lærlingen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordning som nævnt nedenfor. Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i Industriens Overenskomst § 34. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, vil, indtil de fylder 18 år, være omfattet af forsikringsordningen nævnt nedenfor. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, samt lærlinge på 18 og 19 år, som ikke får fuld pension, har krav på følgende forsikringsydelser:
  • Invalidepension
  • Invalidesum
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Dødsfaldssum
Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension. Såfremt lærlingen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af lærlingen. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. Der henvises i øvrigt til lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst. Overenskomsten kan findes her. FGU og IGU Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt PensionDanmark for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.